Zgłoszenie

Szkolenie: SRC - radiooperator w służbie morskiej

Termin: 25.11

Cena: 330.00 PLN

Cena nie zawiera kosztów egzaminu i wydania dokumentu. Z kosztami egzaminów i dokumentów możesz zapoznać się tutaj.
W ramach szkolenia istnieje możliwość wzięcia udziału w zajęciach SRC za dodatkową opłatą 150 zł.
Szczegółowe informacje w trakcie pierwszych zajęć.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

  Dane uczestnika
  Dodatkowe informacje

  Jestem zainteresowana(y) szkoleniem SRC Decyzja jest niezobowiązująca i można ostatecznie zdecydować się w trakcie szkolenia.

  Chcę otrzymać fakturę


  Mam kupon rabatowy / podarunkowy


  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuje się, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fordek sp. z o.o. z siedzibą 44-120 Pyskowice ul. Jaworowa 26 NIP: 9691634515.
  2. Podane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie, co stanowi uzasadniony interes prawny administratora, a w wypadku kontaktu w celu wykonania zawartej umowy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.
  3. Odbiorcami podanych danych osobowych będą podmiot świadczący usługę serwera pocztowego oraz podmiot wystawiający patent/certyfikat/ zaświadczenie nabytych umiejętności oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. Podane przez Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu cofnięcia udzielonej zgody.
  5. Informujemy, że posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do zgłoszenia sprzeciwu, a wreszcie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

  Przed wysłaniem formularza prosimy o zapoznanie się i potwierdzenie: