Zgłoszenie

Szkolenie: Sternik motorowodny weekendowy (+SRC). Olsztyn, j. Ukiel

Termin: 12.06 - 14.06

Wybierz opcje

Wariant szkolenia

Sternik motorowodny + SRC: 840 złSternik motorowodny: 690 zł

Egzamin

PZMWiNW: 250 złISSA: 350 zł (w tym wydanie patentu)SRC (ISSA): 300 zł (w tym wydanie patentu)

Wariant szkolenia

Żeglarz jachtowy + SRC: 1200 złŻeglarz jachtowy: 950 zł

Egzamin

PZŻ: 250 złISSA: 350 zł (w tym wydanie patentu)SRC (ISSA): 300 zł (w tym wydanie patentu)

Wariant szkolenia

Żeglarz jachtowy + SRC: 1350 złŻeglarz jachtowy: 1200 zł

Egzamin

PZŻ: 250 złISSA: 350 zł (w tym wydanie patentu)SRC (ISSA): 300 zł (w tym wydanie patentu)

Wariant szkolenia

Morski sternik motorowodny + SRC: 2290 złMorski sternik motorowodny: 1990 zł

Egzamin

PZMWiNW: 300 złISSA: 350 zł (w tym wydanie patentu)SRC (ISSA): 300 zł (w tym wydanie patentu)

Wariant szkolenia

Jachtowy sternik morski + SRC: 2290 złJachtowy sternik morski: 1990 zł

Egzamin

PZŻ: 300 złISSA: 350 zł (w tym wydanie patentu)SRC (ISSA): 300 zł (w tym wydanie patentu)

Dane uczestnika
Dodatkowe informacje

Chcę otrzymać fakturę


Mam kupon rabatowy / podarunkowy


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuje się, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fordek sp. z o.o. z siedzibą 44-120 Pyskowice ul. Jaworowa 26 NIP: 9691634515.
  2. Podane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie, co stanowi uzasadniony interes prawny administratora, a w wypadku kontaktu w celu wykonania zawartej umowy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.
  3. Odbiorcami podanych danych osobowych będą podmiot świadczący usługę serwera pocztowego oraz podmiot wystawiający patent/certyfikat/ zaświadczenie nabytych umiejętności oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. Podane przez Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu cofnięcia udzielonej zgody.
  5. Informujemy, że posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do zgłoszenia sprzeciwu, a wreszcie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Przed wysłaniem formularza prosimy o zapoznanie się i potwierdzenie: