ISSA Inland Skipper

Dokument ISSA Inland Skipper wydawany jest przez ISSA.

Jest to pierwszy dokument, którego uzyskanie pozwala na rozpoczęcie przygody z żeglarstwem.

Organizujemy szkolenie w formie weekendowej, dzień po dniu, indywidualnej lub wyjazdowej np. rejs Mazurski.

Proponujemy różny zakres dni/godzin szkolenia. Dla osób posiadających małe doświadczenie żeglarskie proponujemy szkolenie 7 dniowe, a dla pozostałych zaczynających żeglarską przygodę szkolenie 10 lub nawet 14 dniowe.

Odpowiednikiem tego dokumentu wydawanym przez PZŻ jest patent żeglarza jachtowego.

Plan szkolenia

W trakcie szkolenia poruszamy wszystkie zagadnienia wymagane na egzamin. Wśród nich:

 • Budowa jachtu
 • Teoria żeglowania
 • Podstawy locji
 • Ratownictwo
 • Meteorologia
 • Manewrowanie jachtem na żaglach i silniku

Wymagania

 • Ukończony 14 rok życia
 • Zdanie egzaminu.

Uprawnienia

 • Prowadzenie jachtów żaglowych o długości kadłuba do 15 metrów po wodach śródlądowych w porze dziennej.
 • Prowadzenie jachtów żaglowych o długości kadłuba do 15 metrów po wodach morskich w odległości 3 mil od brzegu w porze dziennej.

Jak wygląda dokument?

Literatura

 • “Żeglarz jachtowy” – Andrzej Kolaszewski, Piotr Świdwiński

Harmonogram wydarzeń

Nie ma szkolenia lub rejsu w dogodnym terminie?
Skontaktuj się z nami! Organizujemy szkolenia indywidualne oraz dla grup zorganizowanych.