Holowanie narciarza wodnego

Licencja na holowania narciarza wodnego i innych obiektów pływających wydawana jest przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.

Sprawdź również certyfikat ISSA Inland Power Yacht Skipper wydawany przez ISSA, który również pozwala na holowanie narciarza i obiektów pływających w celach rekreacyjnych.

Organizujemy szkolenia weekendowe na licencję holowania narciarza wodnego w następujących miejscowościach:

Wymagania

  1. Ukończony 18 rok życia
  2. Posiadanie patentu co najmniej sternika motorowodnego,
  3. Zdanie egzaminu na licencję na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających

Uprawnienia

  1. Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu narciarza wodnego
  2. Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych.

Jak wygląda dokument?

Harmonogram wydarzeń

Nie ma szkolenia lub rejsu w dogodnym terminie?
Skontaktuj się z nami! Organizujemy szkolenia indywidualne oraz dla grup zorganizowanych.