Newsletter

Zachęcamy do zapisania się do newslettera.

Newsletter

 • Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Fordek sp. z o.o. z siedzibą 44-120 Pyskowice ul. Jaworowa 26 NIP: 9691634515.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji dokonanej subskrypcji do Newslettera na podstawie wyrażonej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu cofnięcia udzielonej zgody.
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a wreszcie ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne.