Open Water Diver

Kurs nurkowania podzielony jest na trzy części, które nawzajem się uzupełniają i budują wiedzę i umiejętności przydatne podczas nurkowania.

Część pierwsza to teoria, na której dowiesz się, między innymi, jak przebywanie pod wodą i oddychanie sprężonym powietrzem wpływa na nasz organizm, jakimi prawami rządzi się to tak odmienne środowisko i co możesz zrobić, żeby bezpiecznie i świadomie planować i wykonywać nurkowania, biorąc pod uwagę zróżnicowane środowisko, ograniczenia wynikające z praw fizyki, a także naszego sprzętu.

Część druga to zajęcia basenowe, na których w bezpiecznych, komfortowych i kontrolowanych warunkach nabywasz umiejętności, które przydadzą się później w czasie nurkowania na wodach otwartych. Zapoznasz się ze sprzętem do nurkowania, nauczysz jak swobodnie oddychać pod wodą i regulować swoją pływalność aż do uzyskania stanu
nieważkości. Wykonasz też wiele ćwiczeń, które później wykorzystasz w swoich nurkowaniach.

Część trzecia odbywa się na wodach otwartych i jest ukoronowaniem wszystkich poprzednich zajęć. Będziesz miał okazję wykonać prawdziwe nurkowania, w trakcie których wykorzystasz opanowane ćwiczenia w realnych warunkach. Przekonasz się, że Twoje umiejętności i wiedza pozwolą Ci dalej nurkować i planować nurkowania w towarzystwie partnera o takich samych lub wyższych uprawnieniach i czerpać przy tym jak najwięcej przyjemności z przebywania pod wodą.

Wymagania

 • wiek minimum 15 lat
 • umiejętność pływania w stopniu wystarczającym

Uprawnienia po ukończonym kursie

 • nurkowanie bezdekompresyjne w wodach otwartych do głębokości 20 metrów

Wymagania administracyjne

 • oświadczenie medyczne o braku przeciwwskazań do udziału w kursie
 • oświadczenie o zrozumieniu standardów i procedur bezpiecznego nurkowania
 • oświadczenie woli o zwolnieniu z odpowiedzialności prawnej
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w kursie
  Uwaga: oświadczenia w imieniu osób niepełnoletnich podpisują rodzice lub opiekunowie prawni

Dokumenty do wypełnienia otrzymuje kursant przed rozpoczęciem kursu.

Sprzęt używany podczas kursu

 • maska
 • fajka
 • płetwy
 • butla pojedyncza
 • adekwatny system wypornościowy
 • skafander mokry
 • automat oddechowy wraz z octopusem i manometrem
 • urządzenie do pomiaru czasu i głębokości
 • narzędzie tnące

Kadra kursu

 • IDF Scuba Diving Instructor posiadający aktywny status instruktorski
 • maksymalny stosunek instruktor: kursanci podczas zajęć w wodzie 1:4

Przebieg kursu

 • wykłady teoretyczne z wykorzystaniem dedykowanych prezentacji i materiałów audiowizualnych IDF
 • 1 zajęcia w basenie z wykorzystaniem wyłącznie sprzętu ABC, o czasie nie mniejszym 45 minut
 • 3 nurkowania w basenie o łącznym czasie nie mniejszym niż 90 minut
 • 6 nurkowań w wodach otwartych o łącznym czasie nie mniejszym niż 150 minut, w tym co najmniej 2 nurkowania na głębokość zawierającą się w przedziale 15-20 metrów

JESTEŚ ZAINTERESOWANY TYM SZKOLENIEM I UZYSKANIEM UPRAWNIEŃ to prosimy o kontakt, a My przygotujemy indywidualną ofertę dla Ciebie.

Nie ma szkolenia lub rejsu w dogodnym terminie?
Skontaktuj się z nami! Organizujemy szkolenia indywidualne oraz dla grup zorganizowanych.