Mechanik motorowodny PZMWiNW

Mechanik motorowodny – patent wydany przez PZMWiNW – co to za uprawnienie?

Patent Mechanika motorowodnego jest jednym z państwowych patentów motorowodnych uprawniających do bycia kierownikiem maszyn na jachtach motorowodnych.  Patent potwierdza kwalifikacje sportowe i upoważnia do pełnienia przewidzianych funkcji w turystyce, rekreacji i sporcie na jachtach motorowych i żaglowych, w tym na dużych żaglowcach. Wraz z przeszkoleniem STCW i posiadaniem międzynarodowego świadectwa zdrowia dla marynarzy oraz książeczką żeglarską patent ten uprawnia do odpłatnego wykonywania swoich prac.

Czy cieszy się on dużym zainteresowaniem? – NIE — PZMWiNW wydał jedynie kilkaset takich patentów. W porównaniu z innymi uprawnieniami wydawanymi przez PZMWiNW to „kropla w morzu”.

Ale tak naprawdę jest to jedyny patent „zawodowy” wydawany przez PZMWINW. Polecamy tym wszystkim którzy zamierzają pracować na dużych jednostkach żaglowych lub motorowodnych jako obsługa jednostki odpowiedzialna za maszynownię na jachcie.

Zwróćcie proszę uwagę na uprawnienia jakie posiada ten patent.

  • pełnienie funkcji kierownika maszyn na jachtach motorowych,
  • odpłatne pełnienie przewidzianych funkcji na jachtach motorowych, żaglowych oraz żaglowcach przy dodatkowym posiadaniu; przeszkolenia STCW, międzynarodowego świadectwa zdrowia dla marynarzy, oraz książeczki żeglarskiej w rejsach śródlądowych, morskich i oceanicznych.

Wymagania jakie musimy spełnić oprócz zdania egzaminu to:

  • posiadanie patentu potwierdzającego kwalifikacje do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych,
  • zaliczenie stażu w wymiarze co najmniej 400 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy co najmniej 147,2 kW, w tym co najmniej 100 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy większej niż 441 kW,
  • zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Jeśli jesteście zainteresowani tymi uprawnieniami i posiadacie udokumentowany staż to nasza szkoła z chęcią przygotuje Was do egzaminu. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt.