Czy polskie patenty wydawane przez Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego są honorowane w innych krajach?

Takie pytanie się często pojawia. Jak to wygląda z tymi patentami pływając poza PL? – próbowaliśmy się dowiedzieć bezpośrednio w polskich związkach (PZŻ i PZMWiNW).

Ogólna opinia którą można wyszukać w sieci jest taka:

„Polskie patenty żeglarskie i motorowodne są cenione i honorowane we wszystkich europejskich krajach.”

Ale czy tak faktycznie jest i czy jest dostępny jakiś międzynarodowy dokument mówiący o tym – tego właśnie próbowaliśmy się dowiedzieć we wspomnianych wcześniej związkach.
Napisaliśmy maila i na tą wiadomość zadzwoniono do nas z odpowiedzią.

Polskie patenty są ważne prawnie jedynie w PL ale w wielu krajach są cenione i respektowane.

Dlaczego są respektowane i na jakiej podstawie?

Bo tak jest.

Związki nie dysponują żadnym rejestrem patentów honorowanych w innych krajach.

Takie jest oficjalne stanowisko związków (rozmowa telefoniczna bo na naszego maila jedynie oddzwoniono).

Jednym słowem szkoda – mamy możliwość pływania na wielu morzach i oceanach, a tak naprawdę nie wiemy czy nasze uprawnienia są ważne. Mowa oczywiście o czarterach jachtów na morzach i oceanach pod obcą banderą.

Mówi się od wielu lat o ujednoliceniu przepisów dotyczących patentów. Ale mało się robi w tym kierunku.

Przecież mówi o tym Rezolucja nr 40 UNECE. Wśród jej sygnatariuszy jest wiele państw europejskich m.in: Bułgaria, Finlandia, Holandia, Chorwacja, Włochy, Niemcy, Szwajcaria itd. ale …. nie ma Polski.
Rezolucja wprowadza międzynarodowe certyfikaty ICC i zakłada, że uprawnienia żeglarskie z kraju pochodzenia są uznawane na takich samych zasadach w pozostałych krajach, które przyjęły rezolucję.

Co prawda Polska nie podpisała tej deklaracji, jednak obywatele polscy mają możliwość uzyskania certyfikatu ICC. Jest on wydawany przez brytyjską organizację Royal Yachting Association (RYA) w języku angielskim i jest jednym z najbardziej rozpoznawanych na świecie dokumentów poświadczających umiejętności żeglarskie.

Alternatywą jest też certyfikat ISSA, wydawany przez International Sailing Schools Association. To ponadpaństwowa organizacja zajmująca się szkoleniem i wydawaniem uprawnień wodnych. Certyfikaty ISSA są zgodne ze standardami ustanowionymi przez Rezolucję nr 40 i uznawane przez większość firm czarterowych ale w Polsce są nieważne według PZŻ i PZMWiNW – taką informację otrzymaliśmy telefonicznie ze związków.

Więc tak naprawdę o co chodzi? –  skoro jest federacja ISSA która przynajmniej próbuje stworzyć taki międzynarodowy certyfikat który jest zgodny z Rezolucją nr 40 UNECE i dostosowuje programy szkoleniowe pod międzynarodowe przepisy, a co najlepsze od wielu lat kieruje tą międzynarodową federacją Polak.

Wydawałoby się, że to właśnie w Polsce powinno być łatwiej wdrożyć, zainicjować i ostatecznie wprowadzić taki międzynarodowy certyfikat – po prostu połączyć siły (PZŻ, PZMWiNW, ISSA może jeszcze do kompletu Ministerstwo Sportu).

Ten wpis nie ma zamiaru nikogo oceniać ale pokazać Polskie realia związane z państwowymi żeglarskimi i motorowodnymi uprawnieniami.

Odpowiadając na zadane w nagłówku pytanie – nie możemy stwierdzić, że posiadając polski patent możemy pływać tam gdzie chcemy myśląc, że mamy odpowiednie uprawnienia.

I jeszcze na koniec taka dygresja.

Nasza szkoła żeglarsko-motorowodna Fordek od początku istnienia i jeszcze wcześniej miała jeden główny cel – szkolić tak aby „kursant” samodzielnie i bezpiecznie potrafił pływać jachtem żaglowym czy motorowodnym. I to robimy do dnia dzisiejszego z należytą starannością zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi wytycznymi i naszym dużym szkoleniowym doświadczeniem.
Naszym kursantom proponujemy na koniec szkolenia przystąpienie do egzaminu na patenty zarówno polskie (PZŻ, PZMWiNW) jak również Międzynarodowej Federacji Szkół Żeglarskich ISSA do której należymy od wielu lat.
Patenty ISSA nielubiane w Polsce, nie honorowane (info. z PZŻ i PZMWiNW) są jednak respektowane w innych krajach na równi z patentami polskimi, a w niektórych je przewyższają. Może dlatego tak jest, ponieważ ISSA ma rozbudowany program szkolenia zgodny z międzynarodowym standardem, certyfikowane szkoły które muszą spełniać określone warunki, instruktorów którzy cyklicznie przechodzą akredytację. Logo ISSA rozpoznawane jest w całej Europie i w wielu innych krajach. Nasza szkoła od wielu lat jest zrzeszona w ISSA od początku stosujemy międzynarodowe standardy szkoleniowe i co roku otrzymujemy akredytację szkoleniową na kolejny sezon.

Aktualizacja 10.02.2023
Otrzymaliśmy pisemną odpowiedź z Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w odpowiedzi na nasze pytanie.
“Na mocy podpisanej umowy, patenty wydawane przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego uznawane są w Chorwacji. Z innymi krajami umowa dotycząca uznawania polskich uprawnień nie została podpisana.”

…..

“Niestety w dalszym ciągu nie została ratyfikowana przez Polskę Rezolucja 40 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, dająca możliwość uprawiania turystyki wodnej także poza granicami kraju. Po wielokrotnych interwencjach w tej sprawie zachęcam do kontaktu bezpośrednio z MSiT w razie dodatkowych pytań dotyczących tego aktu prawnego.”


Dodatkowo otrzymaliśmy informację, że PZMWiNW zaleca kontakt z urzędem bezpośrednio danego kraju aby uniknąć nieprzyjemności w postaci mandatu.